Nagelsvamp

Det är många som lider av nagelsvamp.
Nagelsvamp är ett vanligt besvär som
drabbar ca 10 procent av befolkningen i västvärlden.
Den vanligaste typen, dermatofyter är den
vanligaste orsaken till nagelsvamp.
Svampen lever av keratin, som finns i hud- och nagelvävnad.
Svampen sönderdelar keratinet, vilket ger
symtom i huden eller på naglarna.

Med rätt preparat och lite tålamod
kan man få bukt med problemet.
Beroende på hur angripna naglarna är
så gör jag en individuell bedömning vid
första besöket för att behandla på bästa sätt.
Jag använder mig av behandlingspreparat
från Fotspecialisten vilka är både effektiva
och med humana priser.