MDF_5484

Jag, Christina Forsman Nilsson är diplomerad medicinsk fotterapeut samt certifierad nagelteknolog. Jag är utbildad vid Axelsons fotvårdsskola i Stockholm 2009 och har genomgått en nagelutbildning hos Nails Pro Store i Norrköping 2014.


Inom det fotterapeutiska yrket omfattas jag av hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att jag har tystnadsplikt, och att jag inte behandlar barn under 8 år. Jag är medlem i Sveriges Fotterapeuter vilken är en fri och obunden rikstäckande yrkesorganisation som arbetar för att bevara kompetensen och kvalitetsnivån inom fotvårdsyrket. Medlemskapet innefattar  en obligatorisk behandlingsskadeförsäkring. ”På fri fot” är ett Aktiebolag.


Jag är tidigare undersköterska och mentalskötare. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat inom medicinsk sjukvård samt inom psykiatrisk vård, i huvudsak med ungdomar. Under en period arbetade jag även som kriminalvårdare. Kriminalvårdsyrket gav mig inspirationen till företagsnamnet ”På fri fot”. Jag har en akademisk examen i folklivsforskning (etnologi) samt sociologi och psykologi.