Presentation

MDF_5484

Christina Forsman Nilsson, diplomerad medicinsk fotterapeut
samt certifierad nagelteknolog. Jag är utbildad
vid Axelsons fotvårdsskola i Stockholm 2009.
MIn nagelutbildning har jag genomfört hos
Nails pro store i Norrköping 2014.

Inom det fotterapeutiska yrke  omfattas man av
Hälso och sjukvårdslagen vilket innebär att jag
har tystnadsplikt samt att jag inte 
behandlar
barn under 8 år.

Jag är medlem i Sveriges Fotterapeuter vilken
är en fri
och obunden rikstäckande yrkesorganisation
som arbetar
för att bevara kompetensen och
kvalitetsnivån inom fotvårdsyrket .
Medlemskap innefattar obligatorisk
behandlingsskadeförsäkring.

Företaget drivs som AB- christina Forsman Nilsson AB

Jag är undersköterska samt mentalskötare och har arbetat inom
medicinsk sjukvård ( medicin, operation,
infektion, disktriktssjukvård mm) 
samt inom
psykiatrisk vård och i huvudsak med ungdomar.

Under en period har jag arbetat som kriminalvårdare och
därav mitt företags namn På fri fot. 
Jag har således en
akademisk examen i folklivsforskning
( etnologi) samt sociologi och psykologi.