MDF_5484

Jag, Christina Forsman Nilsson är diplomerad medicinsk fotterapeut . Jag är utbildad vid Axelsons fotvårdsskola i Stockholm 2009. Under åren har jag vidareutbildat mig inom yrket bl a Laserkurs, nagelkorrigeringar, tejpning av t ex hälsporre, nagel och fotsvampsutbildningar.


Inom det fotterapeutiska yrket omfattas jag av hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att jag har tystnadsplikt, och att jag inte behandlar barn under 8 år. Jag är medlem i Sveriges Fotterapeuter vilken är en fri och obunden rikstäckande yrkesorganisation som arbetar för att bevara kompetensen och kvalitetsnivån inom fotvårdsyrket. Medlemskapet innefattar  en obligatorisk behandlingsskadeförsäkring. ”På fri fot” är ett Aktiebolag.


Jag är utbildad undersköterska och mentalskötare. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat inom medicinsk sjukvård samt inom psykiatrisk vård, i huvudsak med ungdomar. Under en period arbetade jag även som kriminalvårdare. Kriminalvårdsyrket gav mig inspirationen till företagsnamnet ”På fri fot”. Jag har en akademisk examen i folklivsforskning (etnologi) samt sociologi och psykologi.
Under pandemin har jag arbetat deltid på kliniken samt deltid inom sjukvården. Psykiatri och beroende problematik.
Under denna tid har jag utbildat mig till Samtalsterapeut. Under 2022 kommer jag att lägga till denna behandling i min meny.